நான் மோசேயோடே இருந்ததுபோல,. உன்னோடும் இருப்பேன். (yOchuvaa 1:5)

நேரடி ஒளிபரப்பு

திறப்பின் வாசல் ஜெப முகாம் - நாள் 1 - நேரடி ஓளிபரப்பு...

Date : December 31
Time : 9.00 AM (IST)
Venue : Jesus Redeems Campus,
               Nalumavadi,
              South India.
Message : சகோ.மோகன் சி.லாசரஸ்


                       
24 மணி நேர ஜெப உதவிக்கு

 • ஜெபத்திற்கு : (+91) 04639-22 00 00
 • அலுவலகம் : (+91) 04639-22 00 22
 • தொலைநகல் : (+91) 04639-22 00 33
 • மின்னஞ்சல்
 • ஜெபத்திற்கு : prayer@jesusredeems.com
 • தொடர்புக்கு : info@jesusredeems.com
 • பங்காளர் : partnerscare@jesusredeems.com

பார்வையாளரின் எண்ணிக்கை

 • இன்று : 41
 • நேற்று : 57
 • இந்த மாதம் : 14995
 • மொத்தம் : 164446

எங்களிடம் 1 விருந்தினர் இணைப்பு நிலையில்

பின் தொடர்க